Przejdź do treści

Kurs dla maturzystów

Kurs przygotowujący do matury na poziomie rozszerzonym
z matematyki i fizyki w roku akademickim 2023/2024
organizowany w Politechnice Łódzkiej

Organizator: Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki PŁ
Przedmioty: matematyka i fizyka

Zajęcia odbywają się w soboty w godz. 8:30 – 13:45 (3 godz. fizyki, 3 godz. matematyki)

 • zajęcia z fizyki - 63 godziny - od 07.10.2023 do 20.04.2024
  (zajęcia z fizyki rozpoczynają się o godz. 8:30)
 • zajęcia z matematyki - 60 godzin - od 07.10.2023 do 13.04.2024
  (zajęcia z matematyki rozpoczynają się o godz. 11:15)

Koszt uczestnictwa słuchacza wynosi:

 • zajęcia z fizyki 1.140,- zł.
 • zajęcia z matematyki 1.080,- zł.

Informacje i zapisy:
telefonicznie: 42 631 36 14 , 42 631 36 19 oraz mailowo: cmf@adm.p.lodz.pl

Wpłaty: Politechnika Łódzka Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
na konto: Bank Pekao SA II O/Łódź 25124030281111000028222228
z dopiskiem w zależności od wyboru przedmiotu/przedmiotów:

 • Kurs CMF mat-fiz + imię i nazwisko uczestnika + edycja 39 i 40
 • Kurs CMF fiz + imię i nazwisko uczestnika + edycja 39
 • Kurs CMF mat + imię i nazwisko uczestnika + edycja 40

Termin wpłat i zapisów: od 06.09.2023 do 07.10.2023

Zajęcia odbywają się soboty, w blokach: 3 godziny lekcyjne (z jedną 15-minutową przerwą)
w Łodzi, Al. Politechniki 11, VI piętro, sala 607.

Dni wolne od zajęć:
2023 - 11 listopada, 23 i 30 grudnia.
2024 - 6 i 27 stycznia, 3 i 10 lutego, 30 marca.

Zapisy oraz szczegółowe informacje dotyczące kursu 2024/2025
już we wrześniu 2024

Treść (rozbudowana)
Wyniki próbnej matury z fizyki