Przejdź do treści

Fizycy

Fizycy

pracownicy naukowi i dydaktyczni Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki

Treść (rozbudowana)
Zdjęcie przedstawia doktora inżyniera habilitowanego Adama Chudeckiego.
Profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
Kierownik przedmiotu fizyka dla kierunku planowanie przestrzenne
0
Ikona przedstawia mężczyznę
Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych
Kierownik przedmiotu fizyka dla kierunków budownictwo i architektura
0
Zdjęcie profilowe doktora inżyniera Piotra Słomy.
Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych
Kierownik przedmiotu fizyka dla kierunków automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn
0
ikona przedstawia kobietę
Profesor w grupie pracowników dydaktycznych
Kierownik przedmiotu fizyka dla kierunków technologia żywności i żywienie człowieka, technologia kosmetyków (4-semestralne), biotechnologia
0
Ikona przedstawia mężczyznę
Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych
Kierownik przedmiotu fizyka dla kierunków elektronika i telekomunikacja, informatyka stacjonarne, mechatronika, architektura (w języku angielskim)
0
Ikona przedstawia mężczyznę
Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych
Kierownik przedmiotu fizyka dla kierunków logistyka
0
Ikona przedstawia mężczyznę
Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych
Kierownik przedmiotu fizyka dla kierunków elektrotechnika niestacjonarne, włókiennictwo i przemysł mody (w języku angielskim)
0
Ikona przedstawia mężczyznę
Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych
Kierownik przedmiotu fizyka dla kierunków automatyka i sterowanie robotów, informatyka niestacjonarne, systemy sterowania inteligentnymi budynkami
0
Ikona przedstawia mężczyznę
Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych
Kierownik przedmiotu fizyka dla kierunków ekotechnologie i bioprocesy, inżynieria wzornictwa przemysłowego, zarządzanie i inżynieria produkcji, marketing w przemyśle
0
Zdjęcie profilowe doktora Piotra Słomy.
Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych
Kierownik przedmiotu fizyka dla kierunków energetyka, transport
0
Ikona przedstawia mężczyznę
Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych
Kierownik przedmiotu fizyka dla kierunków inżynieria środowiska w budownictwie, papiernictwo i poligrafia
0
Zdjęcie przedstawia dr. inż. Krzysztofa Wojciechowskiego na tle gór.
Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych
Kierownik przedmiotu fizyka dla kierunku elektrotechnika stacjonarne
0
ikona przedstawia kobietę
Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych
Kierownik przedmiotu fizyka dla kierunków włókiennictwo i przemysł mody
0