Przejdź do treści

Matematycy polecają

Okładka książki Matematyka dla studentów politechnik. Teoria, przykłady, zadania z wykorzystaniem pakietów matematycznych.

Matematyka dla studentów politechnik. Teoria, przykłady, zadania z wykorzystaniem pakietów matematycznych. Wydanie III

Andrzej Just, Witold Walas, Alina Kondratiuk-Janyska, Jerzy Pełczewski, Marek Małolepszy, Agnieszka Niedziałkowska

Skrypt zwiera elementarne działy matematyki wyższej wykładane dla studentów uczelni technicznych ze szczególnym uwzględnieniem kierunków technicznych. Prowadzi czytelnika przez materiał w sposób logiczny i spójny, wymagając wcześniejszej znajomości podstawowych faktów matematycznych z zakresu szkół średnich.
Stosowanie najnowszych technologii informacyjnych w nauczaniu matematyki na poziomie akademickim nie skróci w istotny sposób czasu niezbędnego do przekazania wiedzy, może natomiast urozmaicić wykład i pomóc w zrozumieniu wielu treści tak, żeby nawet matematyka – ta „straszliwa królowa nauk” stała się przyjazna (z "Przedmowy").

Dostęp online

 

Okładka książki Matematyka z komputerem. Ćwiczenia dla studentów realizowane za pomocą pakietu MAXIMA.

Matematyka z komputerem. Ćwiczenia dla studentów realizowane za pomocą pakietu MAXIMA

Anna Szadkowska, Joanna Rzepecka, Monika Potyrała

W proponowanej Czytelnikowi książce przedstawiono możliwości, jakie daje praca z Systemem Algebry Komputerowej (CAS) Maxima, wspomagającym wykonywanie matematycznych obliczeń symbolicznych oraz numerycznych. Pozycja ta jest przeznaczona dla studentów, którzy, uczestnicząc w ćwiczeniach laboratoryjnych w pracowni komputerowej, mają możliwość uzupełniania zdobywanej wiedzy matematycznej o doświadczenia związane ze stosowaniem technologii informatycznych oraz dla wszystkich, chcących skorzystać z programu Maxima jako narzędzia do rozwiązywania problemów matematycznych i technicznych.

 

  

Okładka książki Elementy algebry i geometrii analitycznej autorstwa Elżbiety Kotlickiej-Dwurznik, Bożenny Szkopińskiej, Witolda Walasa.

Elementy algebry i geometrii analitycznej 

Elżbieta Kotlicka-Dwurznik, Bożenna Szkopińska, Witold Walas

Skrypt przeznaczony jest głównie dla studentów pierwszego roku uczelni technicznych. Obejmuje następujące zagadnienia: ogólne struktury algebraiczne, ciało liczb zespolonych, macierze i wyznaczniki, układy równań liniowych, elementy geometrii analitycznej, przestrzenie wektorowe i przekształcenia liniowe. W każdym rozdziale oprócz twierdzeń i definicji znajdują się przykłady, ćwiczenia i zadania do samodzielnego rozwiązania z odpowiedziami. 

Dostęp online

 

Okładka książki Wstęp do analizy matematycznej i wybranych zagadnień. z fizyki

Wstęp do analizy matematycznej i wybranych zagadnień z fizyki

Andrzej Just (red.)

Skrypt jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów I roku studiów technicznych, jak również maturzystów, którzy zamierzają podjąć studia na uczelni technicznej. Poruszane są w nim tematy, z którymi najczęściej studenci sobie nie radzą. Sprawdzenie i uzupełnienie wiedzy będzie dużym ułatwieniem w zrozumieniu treści wykładów z matematyki i fizyki na pierwszym roku studiów.

 

 

 

Okładka książki "Wstęp do analizy matematycznej, logiki i teorii mnogości" autorstwa Inga Jędrzejewska, Elżbieta Kotlicka, Bożena Szkopińska

Wstęp do analizy matematycznej, logiki i teorii mnogości 

Inga Jędrzejewska, Elżbieta Kotlicka, Bożena Szkopińska

Książka przeznaczona jest głównie dla studentów pierwszego roku uczelni technicznych. Materiał zawarty w rozdziałach 1-5 obejmuje podstawy rachunku zdań, podstawy teorii zbiorów, relacje, własności funkcji, funkcje elementarne, moce zbiorów oraz indukcji matematycznej i rekurencji. Zagadnienia teoretyczne zilustrowane są odpowiednimi przykładami i ćwiczeniami. Istotną część podręcznika stanowią pytania testowe, które wraz z odpowiedziami umieszczone są w rozdziale szóstym. Formę powtórzenia może stanowić rozdział siódmy, który zawiera cztery zestawy przykładowych sprawdzianów.

 

 

Okładka książki Wybrane zagadnienia statystyki i rachunku prawdopodobieństwa z przykładami w programie R

Wybrane zagadnienia statystyki i rachunku prawdopodobieństwa z przykładami w programie R

Katarzyna Dems-Rudnicka, Izabela Jóźwik, Małgorzata Terepeta

Niniejszy podręcznik został przygotowany z myślą o studentach, głównie uczelni technicznych, ale może być wykorzystywany przez wszystkie zainteresowane osoby do samodzielnego opracowywania danych doświadczalnych. W zwięzły sposób przedstawiono w nim podstawowe zagadnienia rachunku prawdopodobieństwa oraz statystyki opisowej i matematycznej. Ze względu na głównie praktyczne jego przeznaczenie, niezbędną teorię przedstawiono tak, by korzystanie z książki nie wymagało pogłębionej wiedzy matematycznej. Wszystkie wprowadzone pojęcia zostały zilustrowane przykładami i rozwiązanymi zadaniami. Powinno to ułatwić Czytelnikowi zrozumienie omawianych zagadnień i wykorzystanie ich we własnej pracy.

 

 

Okładka książki  "Zadania z arytmetyki finansowej" autorstwa Renaty Długosz i Moniki Lindner. Okładka podzielona jest na różnych rozmiarów prostokąty, na jednym z nich narysowane jest drzewo.

Zadania z arytmetyki finansowej

Renata Długosz, Monika Lindner

Podręcznik obejmuje podstawowe zagadnienia kursu arytmetyki finansowej. Materiał przedstawiony w pracy podzielony jest na kilka rozdziałów. Każdy z nich zawiera omówienie podstawowych pojęć z dobranymi do nich rozwiązanymi przykładami. Część rozwiązań korzysta z Excela. Dodatkowo po każdym rozdziale znajdują się zadania do samodzielnego rozwiązania oraz odpowiedzi do nich. Zamieszczono też przykładowe zadania testowe, które autorki wykorzystywały na platformie Moodle w ramach nauki zdalnej. W podręczniku zastosowano powszechnie przyjętą terminologię i notację. Niniejszy podręcznik jest przeznaczony głównie dla studentów studiów technicznych kierunków niematematycznych. 

 

 

Okładka książki  "Badanie funkcji. Teoria i przykłady". Na okładce znajduje się wykres funkcji w układzie współrzędnych.

Badanie funkcji - teoria i przykłady

Małgorzata Komisarska, Krzysztof Lisiecki, Agnieszka Niedziałkowska, Joanna Rzepecka-Gawrysiak

Podręcznik do matematyki przeznaczony dla studentów studiów technicznych oraz wszystkich innych kierunków studiów, na których potrzebna jest znajomość podstaw analizy matematycznej oraz biegłość w pewnych związanych z nią czynnościach. Podręcznik dedykowany jest również uczniom klas maturalnych, którzy przygotowując się do matury, stawiają pierwsze kroki na gruncie rachunku różniczkowego. Książka obejmuje jedno zagadnienie z analizy matematycznej – badanie przebiegu zmienności funkcji rzeczywistej zmiennej rzeczywistej. Składa się z ośmiu rozdziałów, których tematami są elementy badania przebiegu zmienności funkcji. Rozdziały 1-7 są przygotowaniem do przeprowadzenia pełnego badania funkcji, zilustrowanego dwunastoma przykładami w rozdziale ósmym. W każdym rozdziale czytelnik spotka część teoretyczną oraz szczegółowo rozwiązane przykładowe zadania, dotyczące omawianego materiału. Na 144 stronach rozwiązanych jest łącznie 100 zadań.